O gabinecie

 

"Nihil magnum, sine ardone" Nic wielkiego, bez pasji.

 


 

Szanowni Państwo

 

 

 Bardzo serdecznie witamy na stronie internetowej naszego gabinetu i zapraszamy do skorzystania z usług nowoczesnej praktyki stomatologicznej, która mieści się w centrum Białegostoku przy ul. Skłodowskiej 9/2 (naprzeciwko Biblioteki Uniwersytetu).

 

Nazywam się Henryka Sobaniec, jestem specjalistą protetykiem, praktykiem, chociaż przez wiele lat byłam adiunktem nauczycielem akademickim w Zakładzie Protetyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

 

Stefan Sobaniec jest asystentem w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie priodontologii. 

 

 Pragniemy rozwiązać Państwa problemy natury estetycznej i zębowej w miłej, spokojnej atmosferze, udzielając Wam fachowej i w miarę wszechstronnej opieki stomatologicznej. 

 

W pacjentach zgłaszających się do naszego gabinetu, widzimy przede wszystkim ludzi, a nie jedynie choroby

 

Do każdego pacjenta podchodzimy w pełni indywidualnie zarówno w przypadku codziennej konsultacji, jak również specjalnej, długoterminowej rehabilitacji i leczenia  i dlatego już pierwsza - konsultacyjna wizyta informuje Państwa o:


- stanie Jego narządu żucia

- o możliwościach wyboru metody leczenia

- wskazaniach i przeciwwskazaniach poszczególnych metod, wadach i zaletach

- przybliżonym koszcie i czasie potrzebnym na wykonanie tej procedury

- innych alternatywnych metodach leczenia

 

 

 zapraszamy serdecznie

dr n. med. Henryka Sobaniec

dr n. med. Stefan Sobaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posiadane certyfikaty, ukończone kursy medyczne, szkolenia i udział w kongresach- "Korona, wkład czy wypełnienie? Kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z rekonstrukcją tkanek twardych zębów." - 3M Poland

- "Mikrochirurgia endodontyczna." - MIP Pharma Poland

- Certyfikat International Conference on Harmonisation - Good Clinical Practice. ("Prowadzenie badań klinicznych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej.") ICH-GCP - Medical Network

- Studium Kszztałtowania Wizerunku Firmy - ORDO

- Studium Budżetowania i Controllingu w Jednostkach Ochrony Zdrowia - ORDO

- Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia -Studia Podyplomowe - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

- Szkolenie w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej - WS SANEPID

- "Niezbędna dokumentacja wewnętrzna w praktyce działalności niepublicznych ZOZ-ów." - ORDO

- "Współczesna stomatologia to nie tylko implanty." - Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów

- Wschodnioeuropejskie Forum Stomatologiczne

- Kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S. - Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

- "Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej." - UMwB

- "Techniki pobierania wycisków w trudnych sytuacjach przy zastosowaniu mas mieszanych ręcznie i automatycznie." - Kol-Dental

- "Szkłojonomery. Praktyczne wykorzystanie zjawisk wymiany jonowej i chemicznego łączenia z tkankami w trudnych sytuacjach klinicznych." - Kol-Dental

- "Prawidłowe opracowanie kanałów korzeniowych zębów metodą ręczną i maszynową na fantomach przy użyciu niklowo-tytanowych zestawów narzędzi." - Kol-Dental

- Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stoamtologicznego - "Nowe technologie w słuzbie periodontologii." - PTS

- Kurs pedagogiki i dydaktyki - UMwB

- uczestnictwo w V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

 

- "Podstawy diagnostyki i leczenia w periodontologii" Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

 

- "Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna" Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

- "Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna" Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

- "Chirurgia periodontologiczna" - kurs I Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

- "Chirurgia periodontologiczna" - kurs II Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

- "Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa" Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

- "Implantologia" Uniwersytet Medyczny w Warszawie

 

- "Laseroterapia" Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

- "Promocja zdrowia w periodontologii" Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

 

 

Publikacje autorskie
- Metoda fotodynamiczna z zastosowaniem kwasu 5 - aminolewulinowego w leczeniu potencjalnie złośliwych zmian błony śluzowej jamy ustnej - doniesienie wstępne.

- Kliniczna ocena terapii fotodynamicznej w leczeniu liszaja plaskiego błony śluzowej jamy ustnej.

- Ocena wpływu płukanki Dentosept**R na stan kliniczny przyzębia oraz aktywność egzoglikozydaz w płynie dziąsłowym pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Czas. Stomatol. 2009: 62 (4) s.254-261, tab., bibliogr. 22 poz., sum.

- Porównanie techniki regeneracji przyzębia z użyciem białek pochodnych matrycy szkliwa a techniką kombinowaną. Czas. Stomatol. 2007: 60 (4) s.240-248, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.

- Ocena wpływu metody Biofeedback na obraz EEG oraz funkcje poznawcze u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol. Dziec. 2005: 14 (28) s.25-32, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.

- Zastosowanie metody EEG Biofeedback w terapii i rehabilitacji zaburzeń neurologicznych u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym. Fizjoterapia 2004: 12 (4) s.5-11, il., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w
jęz. ang.

-  Ocena skuteczności miejscowego stosowania aprotyniny w zapobieganiu rozwojowi mucositis u chorych leczonych chemioterapią z powodu ostrej lub przewlekłej białaczki – badania wstępne. Czasopismo Stomatologiczne nr 4 kwiecień 2010

- Antioxidant enzymes and lipid peroxides in children with cerebral palsy. Life Sci. 2005: 77 (24) s.3031-3036, tab., bibliogr. s. 3035-3036

- Alergia na rękawice lateksowe u lekarzy stomatologów. Magazyn Stomatologiczny 2002: 12 (11) s.64-67, il., tab., sum.

- Badania procesów uszkodzenia układu nerwowego i możliwości neuroprotekcji. Przegląd Lekarski 2001: 58 supl. 1

- Mechanizmy ochronne przed toksycznym działaniem tlenu a choroby przyzębia. Magazyn Stomatologiczny 2000: 10 (9) s.29-32, bibliogr. 45 poz., sum.

- Rękawice lateksowe: ochrona i zagrożenie. Czasopismo Stomatologiczne 2000: 53 (7) s.450-454, bibliogr. 30 poz., sum.

- Morphological examinations of hard tissues of paradontium and evaluation of selected processes of lipid peroxidation in blood serum of rats in the course of experimental periodontitis. Med. Sci. Monitor 2000: 6 (5) s.875-881, il., bibliogr. 35 poz.

- Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. T. 2  Wydaw. BiFolium 2000, 153 s. : il., tab., bibliogr.

- Problemy alergii w stomatologii. Protetyka Stomatologiczna 1999: 49 (2) s.84-89, bibliogr. 32 poz., sum.

- Wpływ sprawności układu nerwowego na rozwój chorób skóry. Prz. Dermatol. 1999: 86 (4) s.407-415, il., bibliogr. 42 poz., sum.

- Correlation between morphological changes in gingival tissues and increased concentration of lipid peroxides in the course of experimental parodontitis in rats. Med. Sci. Monitor 1999: 5 (5) s.838-844, il., bibliogr. 41 poz.

- Przydatność FUNGITESTU w ocenie wrażliwości szczepów grzybów drożdżopodobnych na wybrane chemioterapeutyki przeciwgrzybicze u chorych onkologicznych. Mikol. Lek. 1999: 6 (4) s.213-219, il., tab., bibliogr. 43 poz., sum.

- Częstość izolacji grzybów drożdżopodobnych z materiału pobranego z ontocenozy jamy ustnej od pacjentów onkologicznych. Mikol. Lek. 1999: 6 (4) s.243-246, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.

- Alergiczne zmiany skórne w przebiegu terapii lekami przeciwpadaczkowymi. Epileptologia 1999: 7 (2) s.129-142, bibliogr. [60] poz., sum.

- Effects of Clobazam and Vitamin E on the lipid peroxidation in the rat brain after electroconvulsive shock. Rocz. AM Białyst. 1999: 44 s.134-140, tab., bibliogr. 19 poz., streszcz

- Funkcje śliny. Właściwości przeciwutleniające. Magazyn Stomatologiczny 1998: 8 (6) s.35-39, tab., bibliogr. 58 poz., sum.

- Znaczenie peroksydacji lipidów w chorobach przyzębia - przegląd piśmiennictwa. Czasopismo Stomatologiczne 1998: 51 (2) s.137-143, il., bibliogr. 36 poz., sum.

- Problem stresu lekarzy stomatologów podczas wykonywania praktyki zawodowej. Czasopismo Stomatologiczne 1998: 51 (5) s.325-331, tab., bibliogr. 10 poz., sum.

- Leczenie protetyczne chorych na padaczkę. Protetyka Stomatologiczna 1997: 47 (1) s.16-19, tab., bibliogr. 16 poz., sum.

- Rola wolnych rodników w fizjologii i patologii człowieka. Czasopismo Stomatologiczne 1997: 50 (10) s.698-703, il., bibliogr. 47 poz., sum.

- Przerost dziąseł u chorych na padaczkę. Magazyn Stomatologiczny 1996: 6 (2) s.45-47, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.

- Tematyka badań naukowych prowadzonych z Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Protetyka Stomatologiczna 1996: 46 (2) s.116-119

- Stan jamy ustnej u chorych na padaczkę. Protetyka Stomatologiczna 1996: 46 (5) s.289-292, tab., bibliogr. 11 poz., sum

- Stężenie wolnego monomeru w wybranych tworzywach akrylowych. Protetyka Stomatologiczna 1996: 46 (5) s.302-306, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.

- Zmiany w jamie ustnej u pacjentki z fakomatozą Jadassohna. Czasopismo Stomatologiczne 1996: 49 (11) s.779-783, il., bibliogr. 13 poz., sum.

- Chory na padaczkę w gabinecie stomatologicznym. Magazyn Stomatologiczny 1995: 5 (4) s.44-45, bibliogr. 11 poz., sum.

- Mechanizm pofenytoinowego przerostu dziąseł - przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatologiczny 1995: 5 (8) s.36-38, il., bibliogr. 15 poz., sum.

- Boczne przemieszczenie żuchwy czynnościowe - leczenie protetyczne (opis przypadku). Protetyka Stomatologiczna 1995: 45 (4) s.227-229, il., bibliogr. 9 poz., sum.

- Rehabilitacja protetyczna pacjentów ze zgryzem otwartym. Protetyka Stomatologiczna 1995: 45 (4) s.230-232, il., bibliogr. 6 poz., sum.

- Pofenytoinowy przerost dziąseł - obraz kliniczny, zapobieganie i leczenie. Magazyn Stomatologiczny 1995: 5 (9) s.11-12, il., bibliogr. 15 poz., sum.

- Lęk przed leczeniem stomatologicznym - analiza w aspekcie płci, wieku i środowiska badanych. Protetyka Stomatologiczna 1995: 45 (6) s.341-350, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.

 

 Polecamy stronę i gabinet neurologiczny profesora Wojciecha Sobańca.

Neurolog - Białystok - EEG - Biofeedback - Neurofeedback

 

 
 

Choroby jamy ustnej

Dowiedz się więcej o najczęstszych chorobach występujących w jamie ustnej.
wiecej

Zagadnienia ogólne

Więcej informacji na temat metod terapeutycznych w stomatologii, w terapii bólu, strachu przed de...
wiecej

Zapobieganie problemom

Przeczytaj o typowych problemach stomatologicznych. Dowiedz się, jak utrzymać zdrowe zęby i dziąsła.
wiecej

Zabiegi

Dowiedz się o najczęstszych zabiegach stomatologicznych i jak mogą one Ci pomóc.
wiecej