Implantologia, implanty

Brak nawet pojedynczego zęba, zwłaszcza w przednim odcinku łuku zębowego, to poważny problem zarówno natury estetycznej, czynnościowej (zaburzenie funkcji żucia), psychologicznej (nieustanne uczucie niepewności, brak pewności siebie), a nawet społecznej (piękny, pełny uśmiech to atut zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym). Od ponad 30 lat idealnym rozwiązaniem wszystkich tych problemów są IMPLANTY dentystyczne, które:

 

przywracają pacjentowi piękny, pewny uśmiech;

umożliwiają trwałe odtworzenie brakujących zębów;

zapewniają pacjentowi pełny komfort fizyczny i psychiczny;

zapewniają doskonały efekt estetyczny i naturalny wygląd uzębienia;

pozwalają uniknąć kłopotów związanych z tradycyjnymi uzupełnieniami protetycznymi (wyjmowanie protez, szlifowanie zębów).

Stosowane dziś implanty stomatologiczne są to niewielkie, tytanowe śruby umieszczane chirurgicznie w kościach szczęk, zastępujące korzeń brakującego zęba oraz tworzące podbudowę dla nowej korony zęba.CHIRURGIA PRZEDIMPLANTACYJNA   Są to zabiegi przygotowujące kość do wszczepienia implantu, np. w sytuacji braku dostatecznej ilości tkanki kostnej - augumentacja kości lub braku miejsca koniecznego do umieszczenia wszczepu - podniesienie dna zatoki szczękowej. Aby zapewnić odpowiednie podłoże dla wszczepu, stosuje się materiały pobudzające tworzenie się tkanki kostnej, pełniące rolę pewnego rodzaju matrycy, na której może dojść do narastania kości i wypełnienia istniejącego ubytku. Z kolei w przypadku konieczności wszczepienia implantów w szczęce w okolicy zębów przedtrzonowych i trzonowych, i jednocześnie nisko położoną zatoką szczękową, przeprowadza się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej.
WSZCZEPIANIE IMPLANTÓW - CZĘŚĆ CHIRURGICZNA   Zabieg wszczepienia implantów to bardzo delikatny i precyzyjny zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Polega on na umieszczeniu implantu w odpowiednim położeniu w kości. Następnie rozpoczyna się okres gojenia - osteointegracji - wytwarzania się trwałego zespolenia miedzy powierzchnią tytanowego wszczepu a kością. Zazwyczaj proces ten trwa 2-6 miesięcy, a gdy warunki w jamie ustnej są korzystne zespolenie implantu może nastąpić szybciej. Po tym czasie można przejść do kolejnego etapu leczenia - części protetycznej.
NA CZYM DOKŁADNIE POLEGA ZABIEG WSZCZEPIENIA IMPLANTÓW   W pierwszej kolejności opracowywany jest całościowy plan na podstawie wyników badań, oczekiwań pacjenta oraz pomiarów kostnych - za pomocą aparateu do cyfrowej rentgenodiagnostyki co w znacznym stopniu obniża dawkę promieniowania Rentgena. Zabieg polega na wykonaniu otworów w ściśle określonych miejscach kości, następnie w te miejsca wkręcane są implanty a następnie pokrywane dziąsłem dla lepszego gojenia. W zależności od ilości wszczepianych implantów zabieg trwa od pół do dwóch godzin. Wprowadzenie jednego lub kilku implantów w dobrze ukształtowaną kość jest zabiegiem bezbolesnym gdyż stosowane jest standardowe znieczulenie miejscowe i nie wymaga od pacjenta przerwy od codziennych obowiązków. Okres gojenia trwa od 2 do 6 miesięcy i pacjent może tymczasowo bez obawy używać protez tradycyjnych.   Po upływie czasu gojenia lekarz stomatolog odkrywa wierzch implantu aby na kilkanaście dni zamocować śrubę gojącą przedłużającą implant do brzegu dziąsła. To jest najbardziej oczekiwany moment wygojenia się śluzówki i wyprofilowania brzegu dziąsłowego w naturalnym kształcie gdyż kolejne wizyty będą przynosić upragniony efekt pięknego uśmiechu. Lekarz dentysta pobierze wyciski a technik protetyk przygotuje koronę, most lub protezę zatrzaskową, którą stomatolog przymocuje do zrośniętych z kością implantów.   Czasem lekarz dentysta decyduje się na wprowadzeniu implantu bezpośrednio po ekstrakcji, co skraca czas leczenia i korzystnie wpływa na zachowanie tkanki kostnej i dziąsła wokół implantu, co jest szczególne ważne w strefie estetycznej jamy ustnej. Każdorazowo lekarz stomatolog decyduje o możliwości takiego leczenia.
WYKONYWANIE UZUPEŁNIEŃ OPARTYCH NA IMPLANTACH - CZĘŚĆ PROTETYCZNA   Rozwinięcie technologii implantologicznej otworzyło przed protetyką całkiem nowe i różnorodne możliwości terapeutyczne. Postępowanie protetyczne zależy od ilości brakujących zębów oraz rodzaju planowanego uzupełnienia:


korony protetyczne;
mosty uzupełniające częściowy brak uzębienia;
mosty uzupełniające całkowity brak zębów;

protezy całkowita typu overdenture - to proteza całkowita wsparta o wprowadzone implanty. Najczęściej taka sytuacja zdarza się w bezzębnej żuchwie kiedy nie możemy wprowadzić implantów w odcinkach bocznych aby wykonywać uzupełnienie stałe (duży zanik tkanki kostnej, względy finansowe pacjenta). Wprowadza się 2 lub 4 implanty w odcinku międzybródkowym i wykonuje protezę wspartą na belce lub zatrzaskach. W sprzyjających warunkach całość leczenia można przeprowadzić w ciągu jednego dnia.


   W sprzyjających warunkach możliwe jest założenie prowizorycznej korony bezpośrednio po zabiegu wprowadzenia implantu. Szczególnie ważne jest to w odcinku przednim jamy ustnej gdy zależy nam na wysokiej estetyce. Każdorazowo decyzję o takim leczeniu podejmuje lekarz stomatolog.PRZEBIEG LECZENIA


   Całe leczenie przebiega według ściśle wypracowanych procedur. Pierwsza wizyta poświecona jest szczegółowej diagnostyce, na którą składa się:


    - wywiad, który pozwala na uzyskanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań pacjenta, daje obraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta (ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca, płuc, wątroby, tarczycy, ewentualnej cukrzycy, osteoporozy czy zaburzeń krzepnięcia).

Istotne są również dane o nawykach higienicznych pacjenta - idealna higiena jamy ustnej ma niebagatelne znaczenie w powodzeniu leczenia.

    - badanie kliniczne - podczas tego nieodzownego elementu diagnostyki, obejmującego szczególnie dokładnie potencjalne miejsce umieszczenia implantu, lekarz dentysta ocenia:

    - tkanki miękkie - stan błony śluzowej (grubość, kolor, ruchomość);

    - uzębienie - próchnica, ruchomość;

    - przyzębie - krwawienie, kieszonki dziąsłowe;

    - stan zgryzu;

    - obszary bezzębne - szerokość i wysokość wyrostków zębodołowych;

    - poziom higieny jamy ustnej - płytka nazębna, kamień i osad nazębny.

    - badania dodatkowe - najczęściej stosowane są techniki rentgenowskie (głównie pantomografia), pozwalające na ocenę: ilości i stanu kości mającej stanowić podłoże dla wszczepu - punkt wyjścia w planowaniu leczenia, stanu zębów sąsiadujących z luką, rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących utrudniać przeprowadzenie zabiegu (dno zatoki szczękowej, jamy nosowej, kanały nerwów).

    - Tomografia komputerowa - wykonywana jest najcześciej przy rozległych zabiegach oraz w przypadkach, kiedy ilość kosci jest bardzo mala i musi zostac okreslona bardzo precyzyjnie

    - RVG - radiwizjografia sródzabiegowa


   Po uzyskaniu i przeanalizowaniu niezbędnych danych, lekarz dentysta przedstawia pacjentowi informacje na temat możliwych w danym przypadku rozwiązań leczniczych. Jest to również odpowiedni moment na rozwianie wszelkich wątpliwości pacjenta, zapoznanie się z planem leczenia i podjęciem decyzji o leczeniu.
 

   W dalszym etapie rozpoczyna się leczenie właściwe składające się z części chirurgicznej i protetycznej.
  

   Nieodzownym elementem kuracji są wizyty kontrolne, w czasie których lekarz ma możliwość oceny efektów leczenia, pacjent zaś zgłoszenia swoich spostrzeżeń.


WARTO WIEDZIEĆ


1. Kto może mieć wszczepione implanty?
Implanty można wszczepiać wszystkim ogólnie zdrowym osobom dorosłym, posiadającym odpowiednią ilość i jakość kości w miejscu planowanego umieszczenia wszczepu:

    - osoby dorosłe - warunkiem podjęcia takiego leczenia jest zakończenie rozwoju i całkowite ukształtowanie kości szczęk.

    - osoby ogólnie zdrowe - ogólny stan zdrowia ma istotny wpływ na powodzenie leczenia; przebyte lub obecne choroby ogólne takie jak: nieustabilizowana cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, osteoporoza, itp. mają negatywny wpływ na proces osteointegracji (wgajania implantu) i gojenie ran;

    - osoby posiadające odpowiednią ilość i jakość kości - prawidłowa, zdrowa tkanka kostna stanowi podłoże dla wszczepu, od jej ilości i jakości zależy w dużej mierze powodzenie leczenia. Problemem są: zanik wyrostka zębodołowego i niewystarczająca ilość miejsca dla wszczepu.


Nie są to jednak problemy nie do rozwiązania - z pomocą przychodzą nam w takiej sytuacji nowoczesne metody chirurgii przedimplantacyjnej.


2.Czy wszczepianie implantów jest bolesne?
Zabieg wszczepiania implantów jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym - jest zatem bezbolesny. Natomiast dzięki precyzji techniki operacyjnej jego uciążliwość dla pacjenta jest porównywalna do zabiegu ekstrakcji zęba.

3. Czy wszczepy mogą całkowicie zastąpić naturalne uzębienie?
Uzupełnienia oparte na wszczepach pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego i skutecznego odtworzenia czynności żucia. Warto pamiętać, że uzupełnienia oparte na implantach są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tylko one zapewniają pacjentowi trwały wynik leczenia, komfort użytkowania oraz są w stanie całkowicie zastąpic uzębienie naturalne.


4. Jakie komplikacje mogą wystąpić po zabiegu?
Prawidłowo przeprowadzony zabieg wszczepienia implantów, przy korzystnych warunkach ogólnych oraz panujących w jamie ustnej pacjenta nie niesie zwykle żadnego ryzyka. Powszechnie po zabiegu implantacji mogą pojawić się niewielkie, przejściowe dolegliwości bólowe oraz obrzęk tkanek miękkich. Aby nie dopuścić do wystąpienia poważniejszych powikłań, pacjenci przez kilka dni po zabiegu przyjmują antybiotyk.


5. Jaka jest trwałość implantów?
Sam implant jako przedmiot jest niezniszczalny. Ponieważ jednak jest to wszczep umieszczony jest w żywym organizmie, część reakcji na obce ciało jakim jest implant, zależy od stanu organizmu użytkującego. Jeżeli w trakcie użytkowania wszczepu pojawią się u pacjenta jakieś czynniki ogólne, na przykład choroby lub nałogi, wówczas mogą mieć one negatywny wpływ na efekt terapii. Inaczej wygląda kwestia części protetycznej, obejmowanej zwykle gwarancją. Jako element materialny może ona ulegać zużyciu, co wiąże się z koniecznością okresowej wymiany niektórych jej części (np. części z porcelany).


6. Czy higiena jamy ustnej jest ważna?
Higiena jamy ustnej odgrywa bardzo ważną rolę w powodzeniu leczenia implantologicznego. Jeżeli implanty dentystyczne mają długo spełniać swoją rolę, zadaniem pacjenta jest utrzymanie wzorowej higieny jamy ustnej. Zadanie to wymaga samodyscypliny i ścisłej współpracy z lekarzem, a zaczyna się tuż po zakończeniu zabiegu - przez 2 godziny nie należy jeść, a unikanie potraw gorących jest wskazane przez cały dzień. Bardzo ważne jest unikanie palenia tytoniu (przynajmniej w ciągu 48 godzin po zabiegu), ograniczenie potraw sprzyjających gromadzeniu się płytki nazębnej. Jako że zanieczyszczenia gromadzące się wokół implantu, stanowiąc zbiorowisko bakterii, mogą doprowadzić do rozwoju zakażenia i w skrajnych przypadkach odrzucenia wszczepu, wskazany jest jak najszybszy powrót do delikatnego mycia zębów. Pomocne w pielęgnacji jest 2-3 krotne w ciągu dnia płukanie jamy ustnej płynem dezynfekującym. To na początek, ale ważne jest by prawidłowa higiena jamy ustnej była utrzymywana przez cały okres korzystania z uzupełnień opartych na implantach. Sprzyja temu regularne zgłaszanie się na zabiegi profesjonalnego oczyszczania zębów, często łączony z wizytą kontrolną.


7. Jak na leczenie implantami wpływa palenie papierosów?
Palenie tytoniu pogarsza zdolności regeneracji tkanek, w związku z tym obniża istotnie szanse pozytywnego rokowania co do przyjęcia i długotrwałego utrzymania wszczepu. Zwiększa mozliwość odrzucenia implantu czterokrotnie. Przyczynia się również do łatwiejszego odkładania się trudnych do usunięcia osadów na zębach i uzupełnieniach protetycznych.

 

 

 

 

 

(C) Dentysta - stomatolog - Bialystok - Białystok - Stefan Sobaniec 2010